DISCLAIMER

(english version)

This website contains general information which is provided without any warranty of any kind. DUPI Group B.V. (hereinafter: “DUPI”) is not liable for any costs and / or damages resulting from the use of this website and the information on it.

In order to use the content on this website you will need to obtain DUPI’s prior written consent, unless the use is permitted by law. This website contains information which is protected by copyrights, trademarks and / or other property rights.

This website uses cookies. For more information please read our Cookie Policy.

Please note that information sent to DUPI via e-mail or the forms on this website is not protected. Once received, DUPI will process personal information in accordance with the General Data Protection Regulation and theDutch Implementation Act. Other information will be processed with due care. For more information please read our Privacy policy and General terms and conditions.

 

DISCLAIMER

(dutch version)

Deze website bevat algemene informatie die wordt verstrekt zonder enige garantie van welke aard dan ook. DUPI Group B.V. (hierna: “DUPI”) is niet aansprakelijk voor enige kosten en / of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website en de informatie daarop.

Om de inhoud van deze website te gebruiken, moet u de voorafgaande schriftelijke toestemming van DUPI verkrijgen, tenzij het gebruik wettelijk is toegestaan. Deze website bevat informatie die wordt beschermd door auteursrechten, merkenrechten en / of andere eigendomsrechten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat informatie die via e-mail of de formulieren op deze website naar DUPI wordt verzonden, niet wordt beschermd. Na ontvangst verwerkt DUPI persoonlijke informatie in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Andere informatie zal zorgvuldig worden verwerkt. Lees ons Privacybeleid en onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.