De belangrijkste eigenschap van de module objectenregister

Importeren data

De mogelijkheid om data uit andere registers (zoals SeaWeb) te importeren.