De belangrijkste eigenschappen van de polis module

Objectregistratie

Het vastleggen van verzekerde objecten zoals schepen, gebouwen, landmateriaal, etc.

Polisdocumenten

Het genereren van polisdocumenten (PDF en/of Word) met behulp van tekstblokken.

Premiecalculaties

Het calculeren van premies om eventueel te factureren.